Mus ve civarinda nakliye firmalari icin dogru yerdesiniz. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz. mus evden eve nakliyat

Home»Software»Detalii eXpresSoft MASTER

Detalii eXpresSoft MASTER

 

eXpresSoft Master calculeaza automat costurile in functe de preturile de achizite ajutand la identificarea produselor nerentabile, oferindu-va astfel flexibilitate in schimbarea meniului. Va avertizeaza asupra stocurilor critice si va ajuta la calculul comenzilor optime catre furnizori.
eXpresSoft Master permite inventarierea cantitativ-valorica in orice moment, indentificand discrepantele aparute. Programul gestioneaza unitat complexe de alimentate publica, putand impart centre de profit, centre de venit, iar produsele in categorii, subcategorii si clase. Acest lucru permite adaptarea sistemului informatic la sistemul organizatoric existent in unitate.

 

Emitere NIR-uri

Un pas important in utilizarea sistemului de control al gestiunii eXpresSoft Master este introducerea in sistem a datelor pe baza documentelor legale (Aviz de insotre a marfii, Factura de aprovizionare, Factura retur, Borderou de achizite) care stau la baza alimentarii stocului fizic de materii prime. in urma introducerii datelor in sistem, acesta va emite automat o Nota de Intrare Recepte, corespunzatoare legislatei in vigoare.

 


Adaugare rapida produse

Aceasta facilitate este reprezentata printr-un Wizard (asistent electronic) de adaugare produse.


 

Transferuri intre gestiuni 

Programul va permite sa realizat transferuri de produse intre diferite gestiuni. Se realizeaza automat descarcarea gestiunii sursa si incarcarea gestiunii destinate. in urma operarii datelor se va genera o Nota de Predare Restituire ce poate fi listata.

 

Furnizori

Va permite sa avet o evidenta clara asupra platlor efectuate catre furnizori. Vet sti in orice moment cat mai avet de plata la un anumit furnizor, ce facturi nu au fost platite, data pana la care se pot plati facturile, numarul zilelor de intarziere la plata a facturilor, platle efectuate pe o anumita perioada catre un anumit furnizor precum si valoarea intrarilor in unitate de la furnizorul respectiv.


Emitere facturi

Vanzarea produselor se poate efectua direct din gestiune prin factura fiscala, nefiind necesara o alta aplicatie de vanzare. in urma operarii datelor, gestiunea din care s-a efectuat vanzarea marfii va fi descarcata conform metodei folosite si se va genera automat o Factura Fiscala de Vanzare, un Aviz de insotre a Marfii sau o Factura Retur.

 

Emitere proforme              

Aplicatia permite de asemenea si emiterea de facturi proforme in vederea vanzarii de produse.

 

Situate consumuri

Bonurile de consum se emit atunci cand dorit sa introducet consumuri pe gestiuni. in urma operarii datelor, gestiunea va fi descarcata automat si se va genera un Bon de Consum (diferit pentru gestiunile cantitativ valorice si cele valorice).

 

Definire preturi de vanzare           

Acest modul permite setarea preturilor de vanzare in functie de categorie pret de vanzare/ modalitate vanzare (prin POS sau prin factura fiscala)/valuta/pret de cost.

Utilizand acest modul puteti aplica o politica logica de preturi prin care sa controlat cu usurinta atat preturile la client cat si marjele (adaosurile) practicate. Preturile se inregistreaza in liste de preturi atat pentru produsele achizitonate cat si pentru cele produse si se scot la vanzare.

Se pot defini mai multe tipuri de preturi: pentru vanzare prin facturare (en-gros), preturi interne si preturi de lista (en-detail). In cadrul preturilor de lista putem defini mai multe categorii de preturi de vanzare. Aplicatia permite urmarirea evolutei in timp a preturilor de vanzare. Preturile de vanzare pot fi atat fixe (este fixat pretul de vanzare) cat si variabile (este fixat adaosul care se doreste a se inregistra). Schimbarea preturilor de vanzare se poate face automat la o anumita data calendaristica selectata de utilizator. Modificarea preturilor de vanzare poate fi efectuata pe articol, subgrupe sau grupe de produse.

 

Stocuri curente                  

Acest modul permite vizualizarea stocurilor la un anumit moment. Stocurile curente pot fi generate atat sintetic (cantitatea si valoarea totala a stocului) cat si analitic (stocul fiecarui produs, cantitatea iesita si valoarea unitara a produsului).

Sintetic = pentru fiecare produs se da cantitatea si costul FARA detaliere pe fiecare pret de cost (total)

Analitic = pentru fiecare produs se da cantitatea si costul CU detaliere pe fiecare pret de cost

 

Fisa de magazie                 

Acest modul permite generarea fisei de magazie pentru un anumit produs in functie de gestiunea si intervalul de timp selectat. Fisa de magazie ofera informati privind stocul cantitativ-valoric al produselor precum si fluxul acestora intre gestiuni. Campurile ce alcatuiesc fisa de magazie prezinta tipul documentelor prin care se realizeaza fluxul cantitatlor si valoarea acestora.

  

Balanta                                

Acest modul permite generarea balantei pentru pentru un anumit produs, pentru o anumita categorie de produse sau pentru o anumita gestiune, in functie de intervalul selectat. De asemenea, permite generarea raportului de Gestiune Zilnica. Cu ajutorul balantei se pot evidenta stocurile initale, intrarile, iesirile si stocurile finale pentru orice produs.  

 

Stocuri de avertizare        

Acest modul permite sa stabilit stocurile minime si maxime pentru materii prime si numarul zilelor in care se face aprovizionarea. Stocurile se pot evidenta pe fiecare produs in parte, pe fiecare gestiune sau pe fiecare categorie de produse. In functie de aceste setari in modulul de Stocuri curente produsele sunt evidentitate diferit din punct de vedere vizual.

 

Necesar materii prime      

Acest modul se utilizeaza pentru a determina necesarul de materii prime pentru un anumit grup de produse, retete sau genereaza necesarul de materii prime in functie de produsele cuprinse intr-un meniu predefinit.

 

Inventar                              

Prin acest modul se realizeaza inventarele si reglarea stocurilor automat in functie de stocurile faptice si scriptice.

Generarea inventarului permite evidenterea diferentelor intre stocul scriptic si stocul faptic rezultat in urma inventarierii pe teren. Cu ajutorul acestui modul utilizatorul poate genera o multitudine de rapoarte: Fise de inventariere cu sau fara stoc scriptic, Liste de diferente, Produsele reglate.

in urma inregistrarii stocului faptic in listele de inventar si a constatarii diferentelor, acestea se pot regla in intregime, partal sau se pot lasa nereglate. Reglarea stocurilor se realizeaza in totalitate automat. Astfel, in cazul plusurilor de inventar se va genera o Nota de Intrare Recepte iar in cazul minusurilor de inventar se va genera un Bon de Consum. in cadrul acestui modul, prin intermediul arhivei se poate vizualiza orice inventar, cu diferentele inregistrate la momentul respectiv. 

 

Definire produse                

Introducerea de produse (marfuri, produse finite, materii prime, servicii)

 

PRODUCTIE

Acest modul cuprinde 4 sub-module cu functii clare:

- Productie – permite definirea meniurilor de productie pentru fiecare gestiune in parte

- Clase echivalenta – permite definirea unor clase de echivalenta pentru materiile prime

- Definire retete – permite definirea retetelor pentru produsele finite produse in cadrul unitatii

- Relati retete – permite vizualizarea legaturilor dintre produsele finite si materiile prime

Permite introducerea unui numar nelimitat de retete. Materiile prime ce intra in componenta retetelor se scad automat din gestiune, iar utilizatorul poate alege gestiunea din care se vor scadea acestea. Se pot defini clase de echivalenta, ceea ce permite scaderea unui produs din gestiune chiar daca acesta nu exista la momentul respectiv in stocul scriptic. in orice moment se pot afla retetele ce contn un anumit produs.

 

Emitere etichete                

Acest modul permite tiparirea etichetelor de coduri de bare pentru produsele introduse in sistem.

 

Meniuri                                 

Acest modul permite definirea meniurilor de vanzare in functie de categoriile de pret de vanzare setate in cadrul aplicatiei.

 

Client                                   

In acest modul se pot introduce clientii fideli ai unitatii, pentru care se pot emite carduri de fidelitate. Acest modul functioneaza ca un modul CRM (Customer Relationship Management) si tine evidenta clientilor si a datelor acestora (inclusiv fisa client).

 

Perisabilitate                       

Introducerea pierderilor de materii prime rezultate in urma producerii de produse finite.

 

Rapoarte

Acest modul ofera peste 200 de rapoarte care ajuta la fundamentarea deciziilor strategice si tactice ale societati. Rapoartele se pot personaliza, iar filtrele de care dispune acest modul va dau posibilitatea sa accesat rapoarte zilnice, saptamanale, lunare sau anuale.  

 

Grafice

Acest modul contne mai mult de 50 grafice ce va vor ajuta la fundamentarea deciziilor strategice si tactice ale societati. Graficele se pot personaliza, iar filtrele de care dispune acest modul va dau posibilitatea sa accesat graficele pe perioade: zilnice, saptamanale, lunare sau anuale.    

 

Interfatarea

Interfetele special concepute, asigura buna comunicare si transmiterea in timp real a informatilor din diversele sisteme si centralizarea acestora pentru o analiza rapida si concludenta.

Pentru eXpresSoft Master sunt disponibile urmatoarele interfete:

  • eXpresSoft Master – ISIS 
  • eXpresSoft Master – Plathforma 
  • eXpresSoft - Sagasoft
  • eXpresSoft - AdriSoft

Companie | Parteneri | Noutati | Oferte | Cariere | Contact |